Altaria Solutions Sp. z o. o.
Twój partner w telekomunikacji
Produkty

Aktualności -

Nowy reflektometr

Firma VeEx Inc. wprowadziła do oferty nową wkładkę reflektometryczną do platformy RxT1200. Moduł jest pierwszym na świecie rozwiązaniem przenośnym wspierającym 500 000 punktów pomiarowych i oferujący rozdzielczość pomiaru wynoszącą 3cm. 

Zwiększona liczba punktów pomiarowych dostępna jest dla wszystkich dostępnych długości fal oraz dynamiki. Użytkownik może wykonać pomiary ze zwiększoną dokładnością zarówno na włóknach ciemnych jak i aktywnych.

            
    
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 - Copyright Altaria Solutions Sp. z o.o.